ČSV ZO Olomouc

Aktuality

23.11.2016

V sekci Dokumenty je nový oběžník 06/2016.

22.11.2016 Výplata dotace

Připomínáme našim členům, že výplata dotace 1.D. je tento čtvrtek 24.11.2016 od 13:00 do 17:00 hod v klubovně ZO, ul. Ckrétova 2, Olomouc. Ten, kdo si o dotaci v tomto roce nežádal a chce být i v roce 2017 členem našeho spolku, musí ke stejnému datu uhradit roční členský poplatek.

17.10.2016

Pozvánka na Včelařský kurz, který se koná v sobotu 12.11. od 9:00 v Barokní sýpce v Ludéřově.

13.09.2016

V sekci Dokumenty je nový oběžník 05/2016.

Upozorňujeme na poslední termín podání žádosti o dotaci 1.D. dne 15.9.2016 od 14 do 17 hod v klubovně ZO, nebo prostřednictvím České pošty na adresu předsedy, nebo jednatele ZO Olomouc.

09.09.2016 Vyšetření vzorků letní včelí měli - Veterinární nařízení SVS/2016/079539-M

Z důvodu ohniska moru včelího plodu v katastru Chválkovic byla vyhlášena ochranná pásma kolem tohoto ohniska mimo jiné i v katastrech Hejčín, Lazce, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový svět, Povel, Řepčín, Nemilany a Slavonín.

Všichni chovatelé včel v těchto katastrech jsou povinni odevzdat letní měl k bakteriologickému vyšetření. Odebraná měl ze dna úlů se nasype do uzavíratelného sáčku PVC, tento sáček se vloží do papírové obálky formátu A4, na kterém bude napsáno příjmení, jméno a registrační číslo včelaře, číslo stanoviště včel a počet včelstev ve vzorku. V jenom vzorku může být max. 10 včelstev z jednoho stanoviště.

Hromadný sběr vzorků provádí přes důvěrníky Svaz včelařů Olomouc na adrese předsedy, V Drahách 130, Bohuňovice. Po telefonické dohodě lze vzorky předat i na jiném místě. Posledním termínem předání vzorků je úterý 20.9.2016!

Veterinární nařízení je umístěno na úřední desce městského a obecních úřadů již od 20.7.2016.

Za nesplnění výše uvedeného nařízení uděluje veterinární správa vysoké finanční sankce.

P. Matlas, předseda ČSV ZO Olomouc

10.08.2016 Včelařská výstava

Připomínáme všem našim členům, že v rámci letní etapy zahradnické výstavy Flora Olomouc ve dnech 18. - 21.8.2016 pořádáme na výstavišti v pavilonu H (za palmovým skleníkem) velkou včelařskou výstavu, na kterou Vás srdečně zveme. Součástí výstavy budou rovněž odborné přednášky. Již ve čtvrtek 18.8. od 14:00 hod to bude přednáška o termosolárním úle, v sobotu 20.8. od 10:00 hod proběhne přednáška pro začínající včelaře a v neděli 21.8. od 10:00 hod přednáška pro pokročilé včelaře na téma "Ošetřování včelstev během roku".

20.07.2016 Nařízení SVS - MVP - ochranná pásma kolem ohnisek v obcích Chválkovice a Bělkovice. (informace z úřední desky SVS).

Nařízení SVS/2016/085616-M (Chválkovice)

Nařízení SVS/2016/085611-M (Bělkovice)

Upozorňujeme všechny chovatele včel ve vymezených ochranných pásmech, kteří nemají proveden v tomto roce bakteriologický rozbor včelí měli na původce moru včelího plodu, že musí neprodleně vložit na dna úlů podložky na sběr včelí měli. Pokud úly nemají zasí>ovaná dna, je vhodé na podložku položit sí>ku, aby včely měl nevynášely ven. Směsný vzorek včelí měli maximálně do 10ti včelstev jednoho stanoviště se nasype do uzavíratelného sáčku PVC a vloží do papírové obálky formátu A4, kde bude uvedeno: příjmení, jméno a číslo chovatele, číslo stanoviště, počet včelstev ve vzorku a datum odběru. ZO Olomouc bude organizovat hromadný sběr této měli na adrese předsedy, V Drahách 130, Bohuňovice. Pro zájemce budou vydány sáčky PVC i papírové obálky rovněž na adrese předsedy ZO. Jelikož podle nové metodiky může být měl odevzdána na vyšetření v rozmezí 30 - 90 dnů od vložení podložek, je stanoven poslední termín na odevzdání této měli 22.září 2016. Ohledně případného přesunu včelstev a matek uvnitř ochranného pásma, z ochranného, nebo do ochranného pásma prostudujte výše uvedená nařízení.

09.07.2016

V sekci Dokumenty je nový oběžník 04/2016.

09.07.2016 Upozornění

Kdo si ve čtvrtek 7.7. 2016 nevyzvedl v klubovně ZO léky pro včely, má možnost si je vyzvednout ve včelařské prodejně na Tř. míru 129, Olomouc-Neředín od 25.7.2016 ve dnech pondělí, středa, nebo pátek.

06.06.2016 Výsledky rozboru včelí měli

Rozborem 94 dodaných vzorků letní včelí měli z ochranného pásma kolem ohniska moru včelího plodu v k.ú. Droždín je bohužel 23 vzorků pozitivních. U chovatelů s pozitivním vzorkem nyní probíhají klinické prohlídky za přítomnosti veterinárního inspektora, který odebere z každého včelstva další vzorky k laboratornímu vyšetření. Toto vyšetření přítomnost moru ve včelstvech potvrdí, nebo vyvrátí.

Všichni ostatní chovatelé z ochranného pásma, kteří nebudou kontaktováni veterinární správou, mají dodané vzorky včelí měli negativní.

25.05.2016 Polní kázání

Pozvánka na Polní kázání [PDF], které se koná dne 15.6.2016 od 10:00. Pořadatel - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

24.05.2016 Včelí den

Pozvánka na Včelí den [PDF], který se koná dne 13.7.2016 od 10:00. Pořadatel - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Webové stránky VÚRV, v.v.i.

10.05.2016

V posledních dnech se množí případy, kdy pěstitelé řepky provádí její postřiky v plném květu a kdy včely létají. K tomu je třeba říci, že postřiky se dělí do tří skupin:

1) Zvláš> nebezpečné - nesmí se aplikovat za květu řepky, pěstitelé musí prokazetelně informovat chovatele o dni a hodině postřiku. Jedná se hlavně o Nurel.
2) Nebezpečné - mohou se aplikovat pouze, ve večerních hodinách, kdy včely nelétají, pěstitelé musí informovat chovatele o dni a hodině postřiku. Jedná se o všechny pyretroidy.
3) Nezařazené - mohou se aplikovat kdykoliv, není oznamovací povinnost.

O tom, o jaký druh postřiku se jedná je nutno se informovat přímo u pěstitelů, je také vhodné se dostavit tam, kde se postřiky míchají a nejlépe nafotit nádoby s názvem postřiku. Je nepřípustné, pokud se míchají dva a více postřiků dohromady, kdy může vzniknout látka, jedovatá pro živé organismy.

21.04.2016 Povinné bakteriologické vyšetření včelstev!

Dle nařízení SVS/2016/043014 ze dne 18.4.2016 byl zjištěn u neorganizovaného včelaře v obci Droždín mor včelího plodu. Současně byla vyhlášena ochranná pásma kolem tohoto ohniska a nařízeno bakteriologické vyšetření všech včelstev, nacházejících se v těchto ochranných pásmech. Seznam ochranných pásem a postup odběru vzorků zde [PDF].

21.04.2016 Nefunkčnost registrace k odběru novinek na www.csvolomouc.cz

Mezi 16. a 20. dubnem došlo k výpadku registrace k odběru novinek na www.csvolomouc.cz. Pokud se někdo v tuto dobu registroval, prosím, a> se zaregistrujte znovu. Děkuji.

23.03.2016 Poslední termín objednání léčiv

Připomínáme našim členům, že objednávky léčebných přípravků společně s jejich úhradou budou přijímány naposledy ve čtvrtek 24. března 2016 v době od 14.00 do 17.00 v klubovně ZO, ul. Ckrétova 2, Olomouc - Cibeník. Viz Oběžník č. 02/2016.

23.03.2016

V sekci Dokumenty je nový oběžník 03/2016.

04.03.2016

V sekci Dokumenty je nový oběžník 02/2016.

01.03.2016 Výsledky rozboru měli na varroázu 2016

V sekci Dokumenty je nový "Rozbor včelí měli na varroázu 2016 [PDF]".

(Protokol na mor včelího plodu bude k dispozici až 12. března).

01.03.2016

V sekci "Formuláře" je nová "Objednávka léčebných přípravků" pro 2016.

23.02.2016

Pozvánka na Kurz pro začínající i pokročilé včelaře, který se koná dne 19.03.2016 v Barokní sýpce v Ludéřově.

27.01.2016

V sekci Dokumenty je nový oběžník 01/2016.

19.01.2016 Odběr vzorků zimní měli

Připomínáme našim členům, že ve čtvrtek 28.1.2016 od 14:00 do 17:00 hod budou v klubovně ZO odebírány vzorky včelí zimní měli k laboratornímu vyšetření.

Archiv aktualit

Rok 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008


©2008-2017 kylar.NET