ČSV ZO Olomouc

VÝPUJČNÍ ŘÁD

Ilustrační koláž

1)  Knihy a elektronické nosiče jsou zapůjčovány pouze členům ZO ČSV Olomouc.
2)  Zápůjčka je realizována na dobu maximálně 3 měsíce.
3)  Knihy jsou půjčovány zájemcům v klubovně ZO Olomouc, po předchozí domluvě na tel. 776 104 110.
4)  Vypůjčovatel je povinen vrátit zápůjčku ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení.
5)  V případě, že zápůjčka bude nadměrně poškozena, nebo nebude vrácena po uplynutí zápůjční doby, bude po vypůjčovateli požadována úhrada ve výši pořizovací ceny zápůjčky.

NABÍDKA TITULŮ

Včelí produkty mýtů zbavené - D. Titěra
Včelařství - V. Veselý a kol.
Silná včelstva po celý rok - H. Gritsch
Včelaříme nástavkově -F. Kamler a kol.
Čmeláci a jejich podpora v zem. krajině - P. Krieg a kol.
Fenomenální včely - J. Tautz
Včely v 3. tisíciletí - D. Titěra
Dezinfekce ve včelařství - D. Titěra

DVD - Celý rok proti varroáze
DVD - Bez medu to nejde
DVD - Včelaříme nástavkově
DVD - Včelařský rok- 1.díl
DVD - Včelařský rok- 2.díl
DVD - Jak začít včelařit od A do Z


©2008-2024 kylar.NET