ČSV ZO Olomouc

Kontakty na výbor ZO ČSV Olomouc

Předseda ZO

Jan SEICHTER, Ručilova 101/9, Olomouc 779 00, tel. 776 104 110, email: zocsvoc@seznam.cz

Zajišťuje: administrativu ZO mimo dále uvedené a zajišťované ostatními členy výboru

Místopředseda

Ing. Josef ZADINA, Tř. Spojenců 27, Olomouc 779 00, tel. 608 923 462,
email: mistopredseda-zocsvolomouc@atlas.cz

Jednatel

Eva SLOUKOVÁ, Za Humny 10, Olomouc 77200, tel. 608 437 222

Zajišťuje: zpracování žádostí o dotace 1.D

Pokladník

Jana Vázlerová, Tř. Svornosti 50, Olomouc 779 00, tel. 774 221 793

Zajišťuje: evidence plateb členských příspěvků, evidence plateb za léčiva, výplatu dotace 1.D

Nákazový referent

Ing. Josef ZADINA, Tř. Spojenců 27, Olomouc 779 00, tel. 608 923 462,
email: mistopredseda-zocsvolomouc@atlas.cz

Zajišťuje: zpracování objednávek léčiv a výdej léčiv, výběr vzorků a jejich předání k vyšetření

Referent pro osvětu

Karel DUŠEK, Ručilova 107/14, Olomouc 77900, tel. 603 170 667

Referent pro mládež

Radim OPLETAL, Květinová 8, Křelov 78336, tel. 723 744 701

Člen výboru

Jiří CHRISTA, Heyrovského 2, Olomouc 77900, tel. 608 849 798

Knihovník

Ing. Pavel Perutka, Voskovcova 2, 779 00 Olomouc, tel. 607 776 378

Kronikář

Josef Slavíček, Ludéřov 47, 783 44 Náměšť na Hané, tel. 585 949 012

Předseda kontrolní a revizní komise

Jan Galda, U Kapličky 21, 783 49 Lutín, tel. 723 547 096

Členové kontrolní a revizní komise

Ing. Pavel Kylar, Na Borůvkách 21, 783 36 Křelov, tel. 603 206 194

Stanislav Medek, 783 16, Dolany 415, tel. 608 613 822

Krátce z historie včelařského spolku v Olomouci

Na doporučení zemského včelařského spolku v Brně a po schválení stanov c.k. místodržitelstvím v Brně svolal na den 21. 5. 1902 zkušený včelař Rajmund Orel, nadučitel v Bystrovanech u Olomouce ustavující valnou hromadu. Téhož dne byl předsedou zvolen Rajmund Orel, náměstkem P.Š Palásek, probošt z Dubu, jednatelem L. Faltýnek, účetní záložny ve Velké Bystřici, pokladník P.B. Strommer, kaplan z Bohuňovic. Členský příspěvek tehdy činil 1 Korunu rakouskou.

Činnost spolku byla hned v počátcích velmi činorodá. Byly pořádány besedy a přednášky zkušených včelařů o prospěšnosti včely v přírodě a o způsobu včelaření s rozebíratelným dílem, pořádány včelařské výstavy ve Velké Bystřici a v Hodolanech, kurzy pečení medového pečiva, konány zájezdy a výlety do vzdáleného i blízkého okolí na pokrokové včelnice, brzy byla zřízena knihovna včelařského spolku. V té době měl spolek již kolem sta členů. Členkou spolku se stala i vdova po spisovateli a dobrém včelaři Vílému Mrštíkovi, která se po smrti manžela přestěhovala do Hejčína. V těchto letech byla zavedena normalizovaná míra rámková 39/24 cm tzv. míra Adamcova. Příděl cukru na krmení včel byl tehdy v ceně 40 halířů za kilogram, med se prodával za 2,40 K.

Válečná léta 1914-1918 silně omezila spolkovou činnost, mnohdy nebyl k mání ani cukr na krmení včel.

Nákladem spolku byl na Svatém Kopečku postaven svazový včelín, který však musel být později zrušen z důvodu obtěžování prodejců cukrovinek včelami. Do funkce předsedy včelařského spolku byli pak postupně voleni J. Horský, J. Loveček a F. Hrušák. Přičiněním včelařského spolku byla odhalena v roce 1936 v Dolanech pamětní deska tamnímu páteru a konsulárnímu radovi Janu Stáhalovi, který se zasloužil zušlechťováním včel křížením plemene vlaška a cyporka. U Grygova byl zakoupen pozemek a na něm postaven nový svazový včelín, kde se konaly velmi úspěšné výroční členské schůze. V té době měl už včelařský spolek 300 členů.

Z důvodu událostí v Mnichově v roce 1938 přišel spolek o mnoho obcí v tehdejším pohraničí, které připadly Německu.

V době II. Světové války vytvořili Němci v okupovaném Československu svaz pro drůbež, vejce a med, jehož byl včelařský spolek povinně členem. Němci byl rovněž nařízen státní nákup medu a vosku.

Po událostech roku 1948 bylo patrný vliv nového politické zřízení i ve svazové činnosti. Přednášky byly směrovány na pokrokové metody včelařů Sovětského svazu a nevyhnuly se i politickým událostem té doby.


©2008-2024 kylar.NET