ČSV ZO Olomouc

Formuláře

Přihláška za člena Českého svazu včelařů (odkazy na www.vcelarstvi.cz)

Přihláška fyzické osoby [PDF]

Přihláška právnické osoby [PDF]

Žádost o přidělení registračního čísla včelaře a čísla stanoviště včel

Adresa pro zasílání žádosti:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.,
pracoviště Hradišťko 123,
252 09 Hradišťko p. Med.
tel.: 257 896 210; fax: 257 740 613, 491;
e-mail: uevcely@cmsch.cz

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť [PDF]

Léčení včelstev

Záznam o léčení včelstev [PDF]

Objednávka léčebných přípravků 2024 [PDF]

Objednávka léčebných přípravků 2024 [DOC]

Různé

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů [PDF]

Formuláře na stránkách Českého svazu včelařů

Registr stanoviště [JPG]

Registr stanoviště [XLS]

Štítek na měl [DOC]

Štítek na měl s rámečkem [DOC]


©2008-2024 kylar.NET